Bảng giá đăng ký cáp quang viettel tại hcm

Sau đây là bảng giá tham khảo cho quý khách khi sử dụng dịch vụ lắp đặt cáp quang viettel của chúng tôi:

 1. Gói Cước fast20N

Gói Cước Fast20N ( 20MBps)
Hình Thức Hòa Mạng Đóng trước 6 tháng Đóng trước12 tháng Đóng trước18 tháng
Cước Đóng trước 1,200,000 2,400,000 3,600,000
Cước Hàng Tháng 200,000đ
Trừ Cước Từ tháng 1->6. Từ tháng 1->12. Từ tháng 1->18
Khuyến Mãi Thêm Tặng thêm tháng 7,8 Tặng thêm tháng 13,14,15. Tặng thêm tháng 19,20,21,21
Thời Gian Cam kết 24 tháng
Phí lắp đặt  Miễn Phí
Phí thiết bị 150,000đ

Chi Tiết

+ Băng thông trong nước 20Mbps

+ Modem 4 công Wifi

+Lựa chọn 1: Khách Hàng đóng trước 6 tháng cước

- Tổng số tiền đóng trước 6 tháng 1,440,000đ

- Từ tháng thứ 1->6  trừ cước đóng trước 6 tháng 

- Tặng thêm 2 tháng cước tháng thứ 7,8.

- Tháng thứ 9 đóng 200,000đ

-+Lựa chọn 2: Khách Hàng đóng trước 12 Tháng cước

- Cước phí thuê bao 200,000đ/tháng

- Tổng số tiền đóng trước 12 tháng 2,400,000đ

-  Từ tháng thứ 1->12 trừ Cước đóng trước 12 tháng

- Tặng tháng cước thứ 13,14,15.

- Tháng 16 đóng hàng tháng 200.000đ

2.  Gói Cước Fast25N ( 25Mbps)

Gói Cước Fast25N Tốc độ 25mbps
Hình Thức Hòa Mạng Đóng trước 6 tháng Đóng trước 12 tháng Đóng trước 18 tháng
Cước Đóng Trước 1,320,000đ 2,640,000đ 3,960,000đ
Cước Hàng Tháng 220,000đ
Thời Gian Trừ Cước Trừ tháng thứ 1->6. Trừ tháng thứ 1->12. Trừ tháng thứ 1->18.
Khuyến Mãi Thêm Tặng Thêm Tháng 7,8. Tặng Thêm Tháng 13,14,15. Tặng Thêm Tháng 19,20,21,22.
Thời Gian Cam Kết 24 tháng
Phí Lắp Đặt Miễn Phí
Phí Thiết Bị 150,000đ

+ Trang bị modem wifi 4 cổng

+Cước trọn gói 220,000đ/tháng

+ Băng thông trong nước 25Mbps

-+Lựa chọn 1: Khách Hàng đóng trước 6 Tháng cước

- Cước Phí thuê bao 220.000đ/tháng

- Tổng số tiền đóng trước 6 tháng 1,320,000đ

- Cước đóng trước được trừ Từ tháng thứ 1 ->6

- Tặng tháng cước thứ 7,8.

- Tháng 9 đóng 220,000đ

-+Lựa chọn 2: Khách Hàng đóng trước 12 Tháng cước

- Cước  Phí thuê bao 220.000đ/tháng

- Tổng số tiền đóng trước  12 tháng 2,640,000đ

- Cước đóng trước được trừ Từ tháng thứ 1 ->12

- Tặng tháng cước thứ 13,14,15.

- Tháng 16 đóng 220,000đ

3. Gói Cước( Fast30N), 30Mbps 

Gói Cước Fast30N( 30Mbps)
Hình Thức Hòa Mạng Đóng Trước 6 Tháng Đóng Trước 12 Tháng Đóng trước 18 Tháng
Cước Đóng trước 1,500,000đ 3,000,000đ 4,500,000đ
Cước Hàng Tháng 250,000đ
Thời Gian Trừ Cước Trừ cước từ tháng 1->6. Trừ cước từ tháng thứ 1->12. Trừ cước từ tháng thứ 1->18.
Khuyến Mại Thêm Tặng cước từ tháng 7,8. Tặng cước từ tháng 13,14,15. Tặng cước từ tháng 19,20,21,22.
Thời Gian Cam Kết 24 tháng
Phí Lắp Đặt Miễn Phí
Phí Thiết Bị 150,000đ

+ Trang bị modem wifi 4 cổng

+Cước trọn gói 250,000đ/tháng

+ Cam kết sử dụng 24 tháng 

+ Băng thông trong nước 30Mbps

+Lựa chọn 1: Khách Hàng đóng trước 6 Tháng cước

- Cước  Phí thuê bao 250.000đ/tháng 

- Tổng số tiền đóng trước  6 tháng  1,500,000đ

- Cước đóng trước được trừ Từ tháng thứ 1->6

- Tặng tháng cước thứ 7,8.

- Tháng 9 đóng 250,000đ

+Lựa chọn 2: Khách Hàng đóng trước 12 Tháng 

- Cước  Phí thuê bao 250.000đ/tháng

- Tổng số tiền đóng trước 12 tháng  3,000,000đ

- Cước  được trừ từ tháng thứ 1 ->12

- Tặng tháng cước thứ 13,14,15.

- Tháng 16 đóng 250,000đ

4. Gói Cước( Fast 40N),  40Mbps 

Gói Cước Fast40N( 40Mbps)
Hình Thức Hòa Mang Đóngtrước 6 tháng cước Đóng trước 12 tháng Đóng trước 18 tháng
Cước Đóng Trước 2,100,000đ 4,200,000đ 6,300,000đ
Cước Hàng Tháng 350,000
Thời Gian Trừ Cước Trừ cước từ tháng thứ 1->6. Trừ cước từ tháng thứ 1->12. Trừ cước từ tháng thứ 1->18.
Khuyễn Mãi Thêm Tặng thêm tháng thứ 7,8. Tặng thêm tháng thứ 13,14,15. Tặng thêm tháng thứ 19,20,21,22
Thời Gian Cam Kết 24 tháng
Phí Lắp Đặt Miễn Phí
Phí thiết Bị 150,000đ

+ Trang bị modem wifi 4 cổng

+Cước trọn gói 350,000đ/tháng

+ Cam kết sử dụng 24 tháng 

+ Băng thông trong nước 40Mbps

+Lựa chọn 1: Khách Hàng đóng trước 6 Tháng cước

- Cước  Phí thuê bao 350.000đ/tháng 

- Tổng số tiền đóng trước  6 tháng  2,100,000đ

- Cước đóng trước được trừ Từ tháng thứ 1->6.

- Tặng tháng cước thứ 7,8.

- Tháng 9 đóng 350,000đ

+Lựa chọn 2: Khách Hàng đóng trước 12 Tháng 

- Cước  Phí thuê bao 350.000đ/tháng

- Tổng số tiền đóng trước 12 tháng  4,200,000đ

- Cước  được trừ từ tháng thứ 1->12.

- Tặng tháng cước thứ 13,14,15,16.

- Tháng 17 đóng 350,000đ

5. Gói Cước( Fast60 ) Tốc độ truy cập 60Mb Tốc Độ Quốc Tế 1Mb

Gói Cước Fast60( 60Mbps
Hình Thức Hòa Mạng Đóng trước 6 tháng Đóng trước 12 tháng
Cước Đóng Trước 5,280,000đ 10,560,000đ
Cước Hàng Tháng 880,000
Thời Gian Trừ Cước Trừ cước từ tháng thứ 1->6. Từ cước từ tháng thứ 1->12.
Khuyễn Mãi Thêm Tặng thêm tháng thứ 7. Tặng thêm tháng thứ 13,14,15.
Băng Thông Quốc Tế 1Mbps
Thời Gian Cam Kêt 24 tháng
Phí Lắp Đặt Miên Phí
Phí Thiết Bị Miễn Phí

+ Cước hàng tháng đóng 880,000đ

+ Khuyến mãi trong vòng 24 tháng

+ Trang bị modem 4 cổng wifi

+ Lựa chọn 1: Khách Hàng đóng trước 6 tháng cước 

- Miễn Phí lắp đặt,

- Trang bị modem 4 cổng có WiFi

- Tặng 1 IP Tĩnh 

- Cước  Phí thuê bao 880.000đ/tháng

- Tổng số tiền đóng 6 tháng 5,280,000đ

- Tháng 1 -> 6: (trừ cước 6 T đóng trước)

- Tháng thứ 7: Tặng thêm 1 tháng cước

- Tháng 8  đóng 880.0000VNĐ/tháng 

+ Lựa chọn 2: Khách Hàng đóng trước 12 Tháng cước 

- Cước phí thuê bao 880,000đ/tháng

- Tổng số tiền đóng trước 12 tháng 10,560,000đ

- Tháng 1 ->12: (trừ cước đóng trước 12 tháng )

- Tháng thứ 13,14,15, : Tặng thêm 3 tháng cước

- Tháng 16 đóng 880.0000VNĐ/tháng 

6. Gói Cước( Pro ) Tốc độ truy cập 75Mb Tốc Độ Quốc Tế 1,5Mb

- - Miễn Phí lắp đặt, trang bị modem 4 cổng có WiFi Tặng 1 IP Tĩnh 

- Cước hàng tháng 4,400,000đ/tháng 

Bảng Báo Giá Dịch Vụ Đăng Ký - Lắp Đặt Internet internet Cáp Quang Viettel Tại HCM


- Giá Trên Đã Bao Gồm VAT 10%.  Hết khuyễn Mãi Khách Hàng Được Gia Hạn Chương Trình Khuyến Mãi Mới Tại Thời Điểm Mới 

1. Internet Cáp quang Viettel là gì?


Cáp quang viettel

Khác với những đường dây internet cáp đồng, cáp quang là một loại cáp được dùng trong lĩnh vực viễn thông được làm bằng thủy tinh hoặc nhựa và sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu. Chúng được tạo thành từng bó và có khả năng truyền tin hiệu đi xa nên được ứng dụng rất rộng rãi trong lĩnh vực Viễn Thông. Tại hồ chí minh (hcm) trong những năm gần đây công nghệ này được sử dụng rất nhiều và nó thay thế cho hầu như các loại cáp đồng. Hiện nay có nhiều trung tâm mở dịch vụ đăng ký cáp quang viettel tại hcm và lắp đặt cáp quang viettel tại hcm.

Về cấu tạo thì cáp quang viettel có thành phất cốt lõi dây dẫn là các sợi thủy tinh hoặc plastic đã được tinh chế nhằm nâng cap khả năng truyền tín hiệu đi xa các tín hiệu ánh sáng, mỗi sợi quang có tạo thêm một lớp lót nhằm tăng khả năng phản chiếu ánh sáng tốt.

Về phân loại thì hiện nay có hai loại cáp đó là đơn mode và đa mode, đa mode có tốc độ và độ bền hơn đơn mod. Hiện nay ngành internet viettel cáp quang của chúng tôi sử dụng đa mode cho dịch vụ này.


Lắp đặt internet cáp quang viettel tại hcm

2. Lắp đặt - đăng ký cáp quang viettel tại hcm

Ngày nay, công nghệ ngày càng phát triển nên để tiếp cận nhanh nhất thì lắp đặt một đường truyền internet cáp quang là một sự lựa chọn mà nhiều người muốn đến. Tốc độ lướt web cực nhanh, các bạn check mail, xem phim không còn phải đợi lâu như cáp đồng bình thường như trước đây. Với công nghệ đột phá, các tín hiệu cáp quang truyền với một tốc độ cực cao, đảm bảo cho hệ thống mạng của bạn không bị nghẽn.

Cáp đồng dễ bị nhiễm tín hiệu, bảo mật chưa được tối ưu an toàn, cáp quang viettel thì ngược lại bảo mất tốt hơn an toàn hơn với đường truyền mạnh không bị nhiễm tín hiệu. Tốc độ đường truyền nhanh  hơn gấp 10 lần cáp đồng trước đây. Chất lượng về dịch vụ cap quang viettel  được đánh giá theo tiêu chí của khách hàng là rất tốt. Hệ thống đường truyền mạng ổn định, có đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng chu đáo, hỗ trợ bạn 24/24 khi bạn có vấn đề cần giải đáp nhanh.

Ngoài những lợi thế trên thì còn rất nhiều ưu điểm để bạn quyết định lắp đặt cáp quang viettel  như sau:

Các sever của công ty được triển khai hiệu quả hơn với tốc độ cực kỳ nhanh và băng thông cao của công nghệ cáp quang. Bên cạnh đó cáp quang còn có 1 ưu điểm là đường truyền ổn định giúp cho chúng ta có thể truy cập 1 cách nhanh chóng các thông tin mình cần truy cập không phải chờ đợi như đường truyền cáp đồng.

Tốc độ download và upload nhanh hơn so với nhiều lần cáp đồng.

Thông tin liên hệ dịch vụ lắp đặt mạng viettel của chúng tôi:

Người đại diện: BÙI VĂN BÌNH
Địa chỉ công ty: Số 53/1/5 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định ,Quận 1,Tp.HCM
Điện thoại: 0975.88.1239
Mail:buibinh1239@gmail.com

Skype: binhbv1
Website: http://lapdatinternetviettelmienphi.com/

Các từ khóa tìm kiếm nếu quý khách sử dụng dịch vụ Internet Viettel :